Jak to funguje

Zjistěte více o součástech, které tvoří Dexcom G6, i o tom, jak maximalizovat jeho příspěvek vaší praxi. 

Warrior drží telefon

Bližší pohled na součásti zařízení Dexcom G6 

Dexcom G6 měří hladinu glukózy až každých pět minut pomocí senzoru umístěného těsně pod kůží a bezdrátově přenáší naměřené hodnoty glukózy do přijímače nebo kompatibilního chytrého zařízení. 

Dexcom Clarity

Aplikace Dexcom G6 

24hodinové zobrazení

Stačí rychlý pohled na kompatibilní chytré zařízení Apple nebo Android† a pacienti vidí, kam a jak rychle se jejich hladina glukózy pohybuje, takže mohou včas reagovat.* 

Aplikace Follow 

✓ Pacienti mohou zůstat ve spojení se svými blízkými díky funkci sdílení, která jim zajistí větší klid.§

✓ Pacienti mohou v aplikaci Dexcom G6 aktivovat funkci sdílení, která umožňuje sledovat údaje o hladině glukózy až 10 osobám, a přizpůsobit si předvolby upozornění.

✓ Sledující osoby si jednoduše stáhnou aplikaci Dexcom Follow a přijmou pozvání od pacienta. Pak mohou začít sledovat hodnoty svého blízkého a dostávat oznámení. 

aplikace follow

Jak systém Dexcom G6 funguje jako celek

 

Obrázek ekosystému

 

Vyzkoušejte si aplikaci Dexcom G6 na vlastní kůži

3.1.1-How-it-works-Slot-7-Simulator-App_625x230

Aplikace Dexcom G6 Simulator představuje interaktivní způsob, jak se pacienti, ošetřovatelské týmy a zdravotníci mohou naučit používat systém kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM) Dexcom G6. Aplikace Dexcom G6 Simulator zobrazuje ukázky scénářů CGM, trendů a různých funkcí nastavení spojených s aplikací Dexcom G6, což vám umožňuje: 

  • Zobrazit si různé scénáře CGM 
  • Naučit se přizpůsobovat výstrahyí  
  • Pochopit, jak se provádí první nastavení přístroje Dexcom G6  
  • A nejen to! 

Aplikaci Dexcom G6 Simulator si můžete stáhnout níže: 

Obchod s aplikacemiObchod s aplikacemi

 


*Pokud výstrahy a hodnoty glukózy naměřené systémem Dexcom G6 neodpovídají příznakům či očekáváním, použijte ke stanovení další léčby diabetu glukometr. 

†Seznam kompatibilních zařízení najdete na adrese dexcom.com/compatibility

‡ K odesílání dat do systému Dexcom CLARITY je nutno připojení k internetu. 

§ Pro sdílení dat je nutno připojení k internetu. Sledování vyžaduje použití aplikace Follow. Před rozhodnutím o léčbě by údaje měly sledující osoby vždy potvrdit v aplikaci Dexcom G6 nebo v přijímači. 

¶ Tato aplikace slouží pouze pro simulační účely a neobsahuje žádná reálná data CGM.