Aplikace Dexcom Follow

Systém pro kontinuální monitoraci hladiny glukózy (CGM) Dexcom G6 nabízí pacientům možnost sdílet údaje o hladině glukózy až s 10 sledujícími osobami. Umožňuje to spolupráce aplikace Dexcom Follow s funkcí Dexcom Share v aplikaci Dexcom G6.*,† 

Aplikace Dexcom Follow

Přizpůsobitelné okruhy péče odkudkoli  

3.3-Dexcom-Follow-_slot-3-Customisable-circles_625x230

Funkce Dexcom Share v aplikaci Dexcom G6 umožňuje uživatelům sdílet údaje o hladině glukózy s přáteli, rodinou nebo pečovateli prostřednictvím kompatibilních chytrých zařízení.*,†

Sdílející si mohou vybrat, zda si jejich sledující osoby mohou prohlížet grafy trendů glukózy a zda budou sledující při určených prahových hodnotách a intervalech upozorňováni na hyperglykémii a hypoglykémii. Funkce Dexcom Share je navržena tak, aby sledující osoby upozornila na glykemickou aktivitu, která může vyžadovat zásah sdílejícího, a pomohla jim tak zůstat ve spojení tehdy, když je to nejdůležitější.   

Začínáme s aplikací Dexcom Follow 

 

Dexcom Follow se synchronizuje výhradně s daty z pacientovy aplikace Dexcom G6.*, † Aby mohla určená sledující osoba začít dostávat pacientovy údaje o hladině glukózy nebo výstrahy, musí pacient nejprve ručně povolit sdílení svých dat. 

 

Další informace najdete v níže uvedeném videu. 

Image
Thumbnail 1280x520

 

Zdokonalené možnosti vzdáleného monitorování podporují pacienty z více věkových skupin 

 

Dexcom G6 je jediný systém CGM určený pro osoby od dvou let věku, který pomáhá pacientům v různých etapách života. 

Sdílející v dětském věku 

U dětí používajících CGM Dexcom je zapojení jedné nebo více sledujících osob spojeno s nižší průměrnou hladinou glukózy, kratší dobou hyperglykémie a  hypoglykémie, delší dobou strávenou v cílovém rozmezí a významně vyšším využitím CGM.‡,1   

Sdílející ve věku dospívání

Sdílející si mohou zvolit, kdo bude sledovat jejich údaje o hladině glukózy, což dospívajícím a mladým dospělým dává větší kontrolu nad tím, kdo je v jejich podpůrném týmu pro diabetes.   

Dospělý sdílející

Nároky každodenního života mohou pacientům ztěžovat udržení kontroly nad hladinou glukózy – a to i v případě, že se jim diabetes daří léčit již desítky let. Údaje mohou sdílet se svými blízkými, důvěryhodnými kolegy nebo dobrými přáteli, aby jim pomohli udržet se na správné cestě.   

Sdílející staršího věku

Někteří pacienti mohou v pozdějším věku potřebovat větší pomoc. Funkce Dexcom Follow pomáhá sdílejícím osobám, které mohou limitovat různá omezení, tím, že je spojí s jejich pečovateli nebo blízkými. 

Větší klid

89 % dospělých uživatelů systému Dexcom, kteří sdíleli údaje o hladině glukózy se sledujícími osobami*, † v nedávné studii uvedlo, že jim tato funkce pomohla zajistit větší klid v porovnání s tím, kdyby funkci sdílení nepoužívali.2  

Snížení výskytu hypoglykémie

Pokud sdíleli údaje o hladině glukózy s jednou nebo více sledujícími osobami, 62 % uživatelů CGM od společnosti Dexcom hlásilo méně hypoglykemických příhod oproti výchozímu stavu. *, †,2  

Prodloužení doby v cílovém rozmezí

Zapojení více sledujících osob je u mladých lidí s diabetem 1. typu spojeno s delší dobou v cílovém rozmezí.*, †, ||,3 

Stáhněte si aplikaci Dexcom Follow

Image
190906_Follow_6.1_mmol_Banner_Image_KY-900x400

Obchod s aplikacemiObchod s aplikacemi

 


*Aby mohly sledující osoby používat aplikaci Dexcom Follow, musí mít kompatibilní chytrá zařízení. Seznam kompatibilních zařízení naleznete na adrese dexcom.com/compatibility.  

†Je vyžadována samostatná aplikace Dexcom Follow a připojení k internetu. Ke sdílení dat je nutno připojení k internetu. Před rozhodnutím o léčbě by měli uživatelé vždy potvrdit naměřené údaje v aplikaci Dexcom G6 nebo v přijímači.  

‡Studie provedená s mobilním systémem CGM Dexcom G5.  

§Zobrazení údajů na kompatibilních chytrých hodinkách není možné bez kompatibilního chytrého telefonu.  

||Do studie byla zařazena mládež ve věku od 2 do 18 let.  

 

1. Welsh JB, a kol. Diabetes Therapy 2019;10(2):751-5.  

2. Polonsky WH, a kol. Diabetes Technol Ther 2020;23(3):195-202.  

3 Derdzinski, a kol. Sdílení dat z kontinuálního monitorování hladiny glukózy v reálném čase zlepšuje využití zařízení a glykemické parametry u mladých lidí. Přednáška na 12. Mezinárodní konferenci o pokročilých technologiích a léčbě diabetu (ATTD); 20. – 23. února 2019, Berlín.