Aplikace Dexcom Follow

The Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System helps empower patients with the choice to share their glucose data with up to 10 Followers. Dexcom Follow works with the Dexcom Share feature of the Dexcom G6 app to make that possible.*,† 

Dexcom follow app

Customisable circles of care from anywhere  

3.3-Dexcom-Follow-_slot-3-Customisable-circles_625x230

The Dexcom Share feature within the Dexcom G6 app allows users to share glucose data with friends, family, and/or caregivers via compatible smart devices.*,†

Sharers select whether their Followers can view their glucose trend graphs and whether or not Followers will be notified of hyper- and hypoglycaemia at specified thresholds and intervals. The Dexcom Share feature is designed to notify Followers of glucose activity that may require the sharer's intervention, helping them stay connected when it matters most.   

Getting started with the Dexcom Follow app 

 

Dexcom Follow exclusively syncs with data from a patient’s Dexcom G6 app.*, † In order for a designated Follower to begin receiving a patient’s glucose data and/or alerts, the patient must manually choose to share their data first. 

 

Watch the video below to find out more. 

Image
Thumbnail 1280x520

 

Refined remote monitoring options support patients across multiple age groups 

 

Dexcom G6 is the only CGM system indicated for individuals ages two years and older, helping to support patients in different stages of life. 

Sdílející v dětském věku 

U dětí používajících CGM Dexcom je zapojení jedné nebo více sledujících osob spojeno s nižší průměrnou hladinou glukózy, kratší dobou hyperglykémie a  hypoglykémie, delší dobou strávenou v cílovém rozmezí a významně vyšším využitím CGM.‡,1   

Sdílející ve věku dospívání

Sdílející si mohou zvolit, kdo bude sledovat jejich údaje o hladině glukózy, což dospívajícím a mladým dospělým dává větší kontrolu nad tím, kdo je v jejich podpůrném týmu pro diabetes.   

Dospělý sdílející

Nároky každodenního života mohou pacientům ztěžovat udržení kontroly nad hladinou glukózy – a to i v případě, že se jim diabetes daří léčit již desítky let. Údaje mohou sdílet se svými blízkými, důvěryhodnými kolegy nebo dobrými přáteli, aby jim pomohli udržet se na správné cestě.   

Sdílející staršího věku

Někteří pacienti mohou v pozdějším věku potřebovat větší pomoc. Funkce Dexcom Follow pomáhá sdílejícím osobám, které mohou limitovat různá omezení, tím, že je spojí s jejich pečovateli nebo blízkými. 

Greater peace of mind

89% of adult Dexcom users who shared their glucose data with Followers*, † reported in a recent study that the feature had helped give them greater peace of mind compared with not using the sharing functionality.2  

Reduced hypoglycaemia

62% of Dexcom CGM wearers reported fewer hypoglycaemic episodes vs baseline when they shared their glucose data with one or more Followers. *, †,2  

Increased time in range

Having more Followers is associated with greater time in range for youth with type 1 diabetes.*, †, ||,3 

Download the Dexcom Follow app

Image
190906_Follow_6.1_mmol_Banner_Image_KY-900x400

App storeApp store

 


*Followers must have compatible smart devices to use the Dexcom Follow app. To view a list of compatible devices, visit dexcom.com/compatibility.  

†Separate Dexcom Follow app and internet connection required. Internet connectivity required for data sharing. Users should always confirm readings on the Dexcom G6 app or receiver before making treatment decisions.  

‡Study conducted with the Dexcom G5 Mobile CGM System.  

§Compatible smart phone required to display readings on compatible smart watch.  

||Study included youth aged 2 to 18 years.  

 

1. Welsh JB, et al. Diabetes Therapy 2019;10(2):751-5.  

2. Polonsky WH, et al. Diabetes Technol Ther 2020;23(3):195-202.  

3 Derdzinski, et al. Sharing of Real-Time Continuous Glucose Monitoring Data Improves Device Utilization and Glycaemic Parameters in Youth. Oral presentation: The 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD); Feb 20 - 23, 2019, Berlin.