Dexcom CLARITY

Dexcom CLARITY, zdravotnickými pracovníky nejčastěji využívaný nástroj pro podporu efektivní léčby diabetu,1 zobrazuje charakteristiky, trendy a statistiky glykémie pacientů – včetně procenta času, kdy je hladina glukózy v nízkém, cílovém a vysokém rozmezí.

 

 

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Klíčové vlastnosti a výhody 

Prostřednictvím řady interaktivních zpráv umožňuje Dexcom CLARITY zdravotnickým pracovníkům a pacientům přístup ke klinicky relevantním charakteristikám, trendům a statistikám hladiny glukózy. Použití systému Dexcom CLARITY může během virtuálních nebo osobních návštěv usnadnit rozhovory o tom, jak pacient vnímá a chápe svou glykemickou situaci. 

Interaktivní
zprávy

V zájmu dosažení cílenějších rozhovorů s pacienty a vyšší efektivity lze prohlížet, ukládat a tisknout různé interaktivní zprávy. 

Snadno použitelný
portál pro kliniky

Údaje o hladině glukózy vašich pacientů jsou přístupné prostřednictvím snadno použitelného portálu pro kliniky. Díky tomu je pracovní postup kliniky jednodušší. 

Nepřetržité datové připojení *

Žádné nahrávání, žádný problém. Údaje o hladině glukózy jsou z aplikace CGM Dexcom vašich pacientů automaticky* odesílány do systému Dexcom CLARITY, čímž se zefektivní správa dat bez nutnosti zdlouhavého ručního nahrávání. 

Zprávy pro analýzu dat CGM

Vyhodnocujte relevantní data CGM z počítače na klinice a podpořte tak efektivní léčbu diabetu. Díky vlastním algoritmům nabízí Dexcom CLARITY celou řadu zpráv, které vycházejí vstříc individuálním potřebám pacienta.

Zobrazují trendy hladiny glukózy pacienta v různých denních dobách ve zvoleném časovém rozmezí. Můžete například nahlédnout do pacientovy zprávy o trendech a všimnout si, že jeho hladina glukózy je stabilní během dopoledne, ale méně stabilní během odpoledne. 

Image
Trend graph

Maximální využití systému Dexcom CLARITY na vaší klinice

Získejte přístup k informacím o hladině glukózy svých pacientů prostřednictvím jednoho přehledného a snadno použitelného portálu pro kliniky. 

1. Zahájení práce s pacienty

Vyzvěte pacienty k tomu, aby systém Dexcom CLARITY používali a sdíleli svá data CGM s vaší klinikou. Pacienti povolují sdílení údajů pomocí kódu poskytnutého klinikou. 

2. Práce se zprávami

Pomocí portálu pro kliniku si můžete prohlížet, analyzovat a tisknout libovolné (nebo všechny) zprávy, které mohou podpořit vaše osobní nebo virtuální schůzky. 

3. Diskuse o trendech

Proberte s pacientem příslušné charakteristiky, trendy a statistiky hladiny glukózy, abyste podpořili účinnou léčbu diabetu. 

Užitečné poznatky bez nákladů pro vaši kliniku 

Registrace pro přístup do služby Dexcom CLARITY není zpoplatněna.‡ 

Už jste se zaregistrovali?


*K odesílání údajů o hladině glukózy do systému Dexcom CLARITY prostřednictvím kompatibilního chytrého zařízení je nutno připojení k internetu: dexcom.com/compatibility 

† Zdravotničtí pracovníci si budou moci údaje o hladině glukózy pacienta zobrazit pouze v případě, že si pacient zvolí jejich sdílení prostřednictvím systému Dexcom CLARITY.  

‡Zaregistrujte se do systému Dexcom CLARITY na adrese clarity.dexcom.com/professional/registration 

1 Seagrove Partners. Průzkum mezi zákazníky, srpen 2019: 21.