Klinické důkazy

Společnost Dexcom se v maximální míře snaží poskytovat zdravotnickým pracovníkům nejnovější klinické důkazy, které prokazují pozitivní výsledky používání rt-CGM Dexcom. Také jsme zahrnuli dostupné pokyny odborných společností a kritéria, která mohou pomoci identifikovat pacienty, pro které by mohla být technologie kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM), jako je Dexcom G6, prospěšná.