Prokázané výsledky

Účinnost systémů pro kontinuální monitoraci hladiny glukózy (CGM) společnosti Dexcom u pacientů s diabetem 1. typu užívajících inzulin je doložena řadou důkazů. Používání CGM od společnosti Dexcom může pacientům pomoci dosáhnout cílových hodnot HbA1c a TIR (doba v cílovém rozmezí) a zajistit trvalou kontrolu glykémie.1,2,4 

Left Column Title

Snížení HbA1c o 1,0 % u pacientů s T1D*,1

U uživatelů systému Dexcom CGM, kteří mají inzulínový režim s několika injekcemi denně (MDI), došlo po 24 týdnech pravidelného používání k průměrnému snížení A1C o 1 % ve srovnání s výchozím stavem. Kromě toho 52 % subjektů ve studii dosáhlo snížení A1C o ≥ 1 %.1 

pozice 1

pozice 1

Right Column Title

Prodloužení doby v cílovém rozmezí

V nedávné klinické studii pomohl systém rt-CGM pacientům prodloužit dobu v cílovém rozmezí (TIR) v průměru o téměř pět hodin denně, a to nezávisle na způsobu podávání inzulinu. 

Left Column Title

Omezení hypoglykémie

Hypoglykémie představuje významné riziko pro zdraví a bezpečnost vašich pacientů. Používání systému CGM od společnosti Dexcom může nejen snížit hodnotu A1C, ale četné studie také prokázaly, že může také zkrátit dobu trvání hypoglykémie.1,4-8 

severe-hypoglycemia

pozice 1

Right Column Title

Při dlouhodobém používání CGM v reálném čase (rt-CGM) vykazují pacienti trvalé snížení HbA1c 

Tříletá klinická studie v reálném prostředí – dosud nejdelší studie výsledků CGM – potvrzuje klinický dopad používání systémů CGM v reálném čase (rt-CGM), jako je Dexcom G6. 

Účastníci studie s T1D užívající rt-CGM vykazovali významně sníženou hladinu A1C, delší TIR (3,9 – 10,0 mmol/l) a zkrácený čas pod cílovým rozmezím (<3,9 mmol/l), a to nezávisle na způsobu podávání inzulinu.2 

Left Column Title

Zvýšená kvalita života

Pacienti, kteří přešli na CGM Dexcom, uvádějí zlepšení celkové pohody a kvality života oproti základní/konvenční léčbě.

Kvalita života

*V rámci studie byl použit systém CGM Dexcom G4® PLATINUM, který používá stejný software jako mobilní systém CGM Dexcom G5®. 

1 Beck RW, a kol. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, a kol. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, a kol. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, a kol. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, a kol. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, a kol. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, a kol. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.