Seznamte se s technologií kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM) společnosti Dexcom

Podívejte se, jak mohou produkty Dexcom pomoci optimalizovat kontrolu hladiny glukózy u vašich pacientů a podpořit kvalitu jejich života. 

 

Image
Dexcom G6

Chytrá zařízení je nutno pořídit samostatně†

Přední postavení v péči o diabetiky 

Společnost Dexcom se zabývá vývojem inovativních technologií a produktů pro monitorování hladiny glukózy, které pomáhají pacientům a zdravotníkům zlepšovat léčbu diabetu. 

Systém pro kontinuální monitoraci hladiny glukózy (CGM) Dexcom G6 jako první integrovaný CGM v reálném čase (rt-iCGM) na světě nabízí řadu funkcí a výhod, které to umožňují. 

První mobilní systém CGM 

První systém CGM indikovaný pro neadjuvantní použití (dávkování inzulinu bez odběru krve z bříška prstu), tedy pro terapeutické použití bez nutnosti dodatečné kontroly glukometrem.*)   

Nový standard v oblasti CGM

Díky vývoji systému Dexcom G6 uvedla společnost Dexcom na trh novou generaci technologie CGM: přesný přístroj bez nutnosti odběru z bříška prstu*1 a interoperabilní systém CGM v reálném čase (rt-CGM). 

Situace v oblasti CGM

Formatted Block Title

Nabízí výjimečnou přesnost1

VÝKONNOSTNÍ METRIKY SYSTÉMU DEXCOM G61 

DÍKY CELKOVÉ HODNOTĚ MARD 9 % A UDRŽENÍ PŘESNOSTI V PRŮBĚHU ČASU1 DEMONSTRUJE DEXCOM G6 VÝJIMEČNOU PŘESNOST. 

 

15/15 % (0,8 mmol/l)ǂ

20/20 % (1,1 mmol/l)§

MARD||
Celkově (Kombinace údajů ze studií pediatrických a dospělých pacientů, viz níže) 83,3 % 93,9 % 9,0 %
Celková přesnost v čase      
1. den 81,5 % 92,2 % 9,3 %
4. – 5. den 85,8 % 95,5 % 9,4 %
10. den 82,4 % 92,5 % 9,0 %

PŘESNOST PŘI RŮZNÝCH RYCHLOSTECH ZMĚN2 

DEXCOM G6 VYKAZUJE PŘESNOST, I KDYŽ HLADINA RYCHLE NEBO POMALU STOUPÁ ČI KLESÁ.2 

RYCHLOST ZMĚN PŘI CGM (mg/(dl · min))

20/20 %

< -2 89,7 %
[-2, -1) 93,0 %
[-1,0) 93,9 %
[0,1) 92,7 %
(1,2] 89,6 %
> 2 87,1 %

Podporuje optimální léčbu diabetu

Bez odběrů z bříška prstu*nebo skenování

Kompatibilita s chytrými zařízeními

Přesnost v kritických okamžicích3

Podporuje zlepšení glykemických výsledků (více měření)4-7

Sdílení údajů o hladině glukózy s blízkými osobami**

Přizpůsobitelná upozornění na vysoké a nízké hladiny

Interoperabilita při podávání inzulinu

Společnost Dexcom integruje svou technologii rt-CGM prostřednictvím partnerství v oblasti inzulínových pump a digitální péče o zdraví, aby podpořila přizpůsobitelnější a pohodlnější možnosti léčby.

Proč CGM

Co je CGM?

Co je CGM?

Zjistěte, jak účinným nástrojem, který pomáhá zlepšit léčbu diabetu, je kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM). 

Prokázané výsledky

Prokázané výsledky

Prohlédněte si důkazy prokazující vliv používání CGM na kontrolu glykémie. 

Výhody pro pacienty

Výhody pro pacienty

Ať už pacient s diabetem typu 1 používá injekce, inzulinové pero nebo pumpu, CGM může pomáhat i vašim pacientům.


* Pokud výstrahy a hodnoty glukózy naměřené systémem Dexcom G6 neodpovídají příznakům či očekáváním, použijte před stanovením další léčby diabetu glukometr. 

† Chytrá zařízení je nutno pořídit samostatně. Seznam kompatibilních chytrých zařízení najdete na adrese www.dexcom.com/compatibility.

‡ % hodnot naměřených CGM v rozmezí ±15 mg/dl laboratorních referenčních hodnot YSI ≤ 100 mg/dl nebo ±15 % hodnot YSI > 100 mg/dl. 

§ Odpovídá 15/15 % (viz předchozí poznámka pod čarou). 

II MARD je statistické měřítko přesnosti; čím nižší číslo, tím lepší. 

** Ke sdílení dat je nutno připojení k internetu. Sledování vyžaduje použití aplikace Follow. Sledující osoby by si vždy před rozhodováním o další léčbě měly naměřené hodnoty potvrdit podle aplikace nebo přijímače Dexcom G6. 

1 Shah VN, a kol. Diabetes Technol Ther. 2018. 

2 Wadwa RP, a kol. Diabetes Technol Ther. 2018. 

3 Uživatelská příručka systému CGM Dexcom G6, 2018. 

4 Beck RW, a kol. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

5 Reddy M, a kol. Diabet Med. 2017. 

6 Heinemann L, a kol. Lancet. 2018. 

7 Welsh JB a kol. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.