Výhody CGM pro pacienty

Dexcom G6 je vhodný pro každého, kdo má diabetes 1. typu a je starší 2 let. Ať už jsou pacienti léčeni pomocí několika injekcí denně (MDI) nebo inzulinovou pumpou, mohou mít prospěch z kontinuálního monitorování hladiny glukózy v reálném čase (rt-CGM).  

 

Kdo z toho může mít prospěch?

Dospělí

Dospělí

Děti a mládež

Děti a mládež

Těhotné pacientky

Těhotné pacientky

Větší přehled než při pouhém měření glukometrem

2.2-Slot-3-more-Insight-than-Monitoring-Alone_625-x-230

Na rozdíl od jediného údaje z glukometru poskytuje rt-CGM dynamické informace o směru změn hladiny glukózy, takže pacientovi poskytuje průběžnou a včasnou zpětnou vazbu o výživě, aktivitě a potřebě inzulinu, která mu pomáhá přijímat informovaná rozhodnutí o léčbě diabetu. CGM je účinný nástroj řízení léčby, který může poskytnout lepší informace pro rozhodování o léčbě diabetu a v konečném důsledku vést k přesnější kontrole glykémie než samotné používání glukometru.1 


1 Pettus J, Price DA, Edelman SV. How Patients with Type 1 Diabetes Translate Continuous Glucose Monitoring Data into Diabetes Management Decisions. Endocr Pract. 2015;:1-25