Co je kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM)?

Kontinuální monitorace hladiny glukózy poskytuje úplnější obraz o hladině glukózy pacienta než glukometr. Častější přístup k informacím o hladině glukózy vede k efektivnější léčbě diabetu pro vás i vaše pacienty.1,2 

Image
Dexcom G6

Chytrá zařízení je nutno pořídit samostatně†

Podívejte se na video níže a zjistěte, jak může systém CGM Dexcom G6 zajistit pacientům rychlý přehled o hladině glukózy. 

Image
Thumbnail-1280×520

Rozdíl spočívá v datech

pozice 3

Někteří lidé s diabetem mohou mít potíže pochopit, jakou roli v jejich léčbě hraje strava a cvičení nebo jak podle toho účinně titrovat inzulin.
 
Díky kontinuálnímu měření hodnot glukózy pomocí přístroje Dexcom G6 však uživatelé mohou vidět kompletní přehled o hladině glukózy v reálném čase, včetně historických i aktuálních hodnot hladiny glukózy a rychlosti její změny, aniž by uživatel musel něco podniknout. Tím získá informace, na které lze reagovat a využít je daleko nad rámec jediného měření glukometrem.

Neustálý přehled, ve dne i v noci  

Dexcom G6 pomáhá minimalizovat domněnky a odhady, které vznikají při rozhodování o léčbě diabetu pouze na základě údajů z glukometru. Údaje o hladině glukózy získává bez odběrů z bříška prstu* či skenování, což pacientům pomáhá zvládat svůj diabetes vlastními silami. 

Pozice 4 – obrázek

Primární součásti CGM

Systém CGM Dexcom G6 se skládá ze čtyř hlavních součástí: 

Automatický aplikátor

Automatický aplikátor

Umožňuje jednoduché zavedení senzoru stisknutím tlačítka. Pacient si může senzor aplikovat sám podle návodu k použití. 

Senzor

Senzor

Monitoruje hladinu glukózy v mezibuněčné tekutině pomocí malého drátku zavedeného těsně pod kůži a předává signál do vysílače (životnost 10 dní). 

Vysílač

Vysílač

Připevňuje se na horní část senzoru; bezdrátově odesílá data do kompatibilního zobrazovacího zařízení uživatele (životnost 3 měsíce). 

Zobrazovací zařízení

Zobrazovací zařízení

Umožňuje pacientům zobrazit údaje o hladině glukózy a trendy v reálném čase. Dexcom G6 také umožňuje pacientům přijímat na zobrazovacím zařízení sadu výstrah, včetně prediktivní výstrahy urgentního rizika nízké glykémie, urgentního alarmu nízké glykémie a dalších upozornění, která je mohou upozornit na vysokou nebo nízkou hladinu glukózy. 

Výhody CGM pro pacienty užívající inzulin  

Prokázané výsledky podporují pokrok vašich pacientů ve srovnání s běžnou léčbou glykémie (glukometr). 

Omezení výskytu hypoglykémie

Omezení výskytu hypoglykémie

Prediktivní výstraha urgentního rizika nízké glykémie, které nabízí Dexcom G6, má spojitost s nižším výskytem hypoglykémie bez následného rizika hyperglykémie.‡,1 

Snížení HbA1c

Snížení HbA1c

Používání CGM Dexcom snižuje HbA1c bez ohledu na používání vícenásobných injekcí denně (MDI) nebo inzulinové pumpy.

Prodloužení doby v cílovém rozmezí (TIR)

Prodloužení doby v cílovém rozmezí (TIR)

Pacienti používající CGM Dexcom obvykle tráví více času v optimálním cílovém rozmezí glykémie než pacienti používající glukometr.3,4 

Zlepšení kvality života

Zlepšení kvality života

Používání přístroje Dexcom G6 zlepšuje kvalitu života a pohodu.5,6 

Dlouhodobé používání CGM podporuje dlouhodobé přínosy a výsledky

Tříletá klinická studie v reálném prostředí – dosud nejdelší studie výsledků CGM – potvrzuje klinický dopad používání systémů CGM v reálném čase (rt-CGM), jako je CGM společnosti Dexcom. Účastníci studie s diabetem typu 1 (T1D) používající rt-CGM společnosti Dexcom vykazovali významně snížené hladiny HbA1c, delší dobu v cílovém rozmezí (3,9 – 10,0 mmol/l) a zkrácenou dobu pod cílovým rozmezím (<3,9 mmol/l), a to nezávisle na způsobu podávání inzulinu.2

Rt-CGM podporuje zlepšení léčby diabetu u vašich pacientů způsobem, který je dostupný a udržitelný. Ať už vaši pacienti sedí u jídla, vedou prezentaci nebo se chystají do postele, mohou se cítit jistěji při každodenním rozhodování o léčbě diabetu, které pomáhá utvářet ostatní oblasti jejich života.

2.1 pozice 7

Maximalizujte efektivitu osobních návštěv i schůzek na dálku

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Optimalizovaný software pro sdílení a reportování dat, jako je Dexcom CLARITY, umožňuje zdravotnickým pracovníkům přístup k přehledům CGM, které ukazují charakteristiky, trendy a specifické statistiky údajů pro jednotlivé pacienty. 

Zjistěte více o systému Dexcom CLARITY a o tom, jak můžete začlenit data CGM svých pacientů do své praxe, ať už s nimi situaci konzultujete osobně nebo prostřednictvím virtuální schůzky.  


* Pokud výstrahy a hodnoty glukózy naměřené systémem Dexcom G6 neodpovídají příznakům či očekáváním, použijte před stanovením další léčby diabetu glukometr. 

†Seznam kompatibilních chytrých zařízení najdete na adrese www.dexcom.com/compatibility. 

‡Tato prediktivní výstraha může být spuštěna při hrozící hypoglykémii (předpokládá se, že v následujících 20 minutách hladina glukózy klesne na hodnotu 3,1 mmol/l nebo nižší). 

§ Zaregistrujte se do systému Dexcom CLARITY na clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| K odesílání údajů o hladině glukózy do systému Dexcom CLARITY prostřednictvím kompatibilního chytrého zařízení je nutno připojení k internetu: dexcom.com/compatibility 

¶ Zdravotničtí pracovníci si budou moci zobrazit údaje o hladině glukózy pacienta pouze v případě, že se pacient rozhodne sdílet je s nimi prostřednictvím systému Dexcom CLARITY. 

1 Puhr S, a kol. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, a kol. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, a kol. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, a kol. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, a kol. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, a kol. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284